Welsh & Celtic Studies

Browse Department

Name Sort by name Code Sort by code Type Sort by type
CY01020 (Sylfaen Sgiliau Academaidd 1) CY01020 Module
CY01120 (Sylfaen Sgiliau Academaidd 2) CY01120 Module
CY10020 (Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol) CY10020 Module
CY10920 (Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg) CY10920 Module
CY11020 (Ymwneud â’ch pwnc yn Gymraeg: sgiliau dwyieithog ar gyfer y brifysgol a’r gweithle) CY11020 Module
CY11120 (Themâu a Ffigurau Llên c.550–1900) CY11120 Module
CY11220 (Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw) CY11220 Module
CY11420 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar) CY11420 Module
CY11520 (Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol) CY11520 Module
CY11720 (Ysgrifennu Cymraeg Graenus) CY11720 Module
CY12720 (Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol) CY12720 Module
CY13120 (Sgiliau Astudio Iaith a Llên) CY13120 Module
CY20120 (Gloywi Iaith) CY20120 Module
CY20420 (Gweithdai Ysgrifennu Creadigol) CY20420 Module
CY20520 (Cymraeg y Gweithle Proffesiynol) CY20520 Module
CY20620 (Pedair Cainc y Mabinogi) CY20620 Module
CY20720 (Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500) CY20720 Module
CY21420 (Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar) CY21420 Module
CY22320 (Cymraeg Ddoe a Heddiw: cyflwyniad i ieithyddiaeth) CY22320 Module
CY22420 (Y Cyfieithydd a'r Sector Cyfieithu) CY22420 Module
CY22520 (Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol) CY22520 Module
CY22720 (Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+) CY22720 Module
CY23120 (Y Cynfeirdd Diweddar) CY23120 Module
CY23220 (Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr) CY23220 Module
CY23420 (Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200) CY23420 Module
CY23620 (Rhyddiaith y Dadeni) CY23620 Module
CY24220 (Traddodiad benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400-1800) CY24220 Module
CY24520 (Y Gynghanedd: Cwrs Trochi) CY24520 Module
CY25220 (Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-) CY25220 Module
CY25320 (Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif (1900-1979)) CY25320 Module
CY25420 (Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-1979) CY25420 Module
CY25620 (Y Gymraeg yn y Gweithle) CY25620 Module
CY25720 (Astudiaethau Trosi ac Addasu) CY25720 Module
CY25820 (Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry) CY25820 Module
CY26120 (Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru) CY26120 Module
CY30320 (Gweithdai Ysgrifennu Creadigol) CY30320 Module
CY30420 (Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol) CY30420 Module
CY30620 (Pedair Cainc y Mabinogi) CY30620 Module
CY30720 (Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500) CY30720 Module
CY31120 (Gloywi Iaith yr Ail Iaith) CY31120 Module
CY32320 (Cymraeg Ddoe a Heddiw: Cyflwyniad i ieithyddiaeth) CY32320 Module
CY32420 (Y Cyfieithydd a'r Sector Cyfieithu) CY32420 Module
CY32520 (Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol) CY32520 Module
CY32720 (Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+) CY32720 Module
CY33120 (Y Cynfeirdd Diweddar) CY33120 Module
CY33220 (Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr) CY33220 Module
CY33420 (Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200) CY33420 Module
CY33620 (Rhyddiaith y Dadeni) CY33620 Module
CY34220 (Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth 1400-1800) CY34220 Module
CY34520 (Y Gynghanedd: Cwrs Trochi) CY34520 Module
CY35220 (Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar 1979- ) CY35220 Module
CY35320 (Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79) CY35320 Module
CY35420 (Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79) CY35420 Module
CY35620 (Y Gymraeg yn y Gweithle) CY35620 Module
CY35720 (Astudiaethau Trosi ac Addasu) CY35720 Module
CY35820 (Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry) CY35820 Module
CY35940 (Prosiect Hir) CY35940 Module
CY36040 (Traethawd Estynedig) CY36040 Module
CY36120 (Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru) CY36120 Module
CYM5110(Cyflwyniad i Gyfieithu) CYM5110 Module
CYM5210(Cyflwyniad i Gyfarpar y Cyfieithydd) CYM5210 Module
CYM5310(Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)) CYM5310 Module
CYM5410(Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)) CYM5410 Module
CYM5520(Cyfieithu ar Waith) CYM5520 Module
CYM5620(Prosiect Arbenigol) CYM5620 Module
CYM5720(Meistroli Mynegiant) CYM5720 Module
CYM5820(Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol) CYM5820 Module
CYM6010 (Datblygu Sgiliau Cyfieithu (yn y Gweithle)) CYM6010 Module
CYM6110 (Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd) CYM6110 Module
CYM6210 (Uwch Sgilau Golygu) CYM6210 Module
CYM6310 (Hanfodion Isdeitlo) CYM6310 Module
CYM6420 (Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer) CYM6420 Module
CYM6510 (Ymarfer Cyfieithu a Golygu) CYM6510 Module
CYM7020 (Cyfieithu a Byd Busnes) CYM7020 Module
GC10120 (Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad) GC10120 Module
GC11820 (Cymru a'r Celtiaid) GC11820 Module
GC20120 (Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad) GC20120 Module
GC21820 (Cyflwyniad i Hen Wyddeleg) GC21820 Module
GC22120 (Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2) GC22120 Module
GC23120 (Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith) GC23120 Module
GC33120 (Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith) GC33120 Module
GC33520 (Gwyddeleg Modern (iaith a llen) 3 + 4) GC33520 Module
IR10120 (Modern Irish: Introduction) IR10120 Module
IR10620 (Introduction to Modern Irish Language 1) IR10620 Module
IR11220 (Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners) IR11220 Module
IR11720(Introduction to the Literature of Gaelic Ireland) IR11720 Module
IR11820(The Celts: A Contested Legacy) IR11820 Module
IR11920(Introduction to Old Irish) IR11920 Module
IR12020 (Introduction to Old Irish) IR12020 Module
IR12220(Introduction to Modern Irish Language II) IR12220 Module
IR21820 (Old Irish (Language + Literature) 1+2) IR21820 Module
IR21920 (Old Irish (Language + Literature) 1+2) IR21920 Module
IR22320 Modern Irish (Language and Literature) IR22320 Module
IR22520(Middle Irish Texts in Context) IR22520 Module
IR32220 (Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose) IR32220 Module
IR32320 (Early Irish Saga Literature) IR32320 Module
IR32520 (Modern Irish (Language and Literature) 3+4) IR32520 Module
IR33220 (Comparative Celtic Philology) IR33220 Module
IR33320 (Comparative Celtic Literature) IR33320 Module
IRM0020 (Introduction to Scottish Gaelic Language and Literature) IRM0020 Module
IRM0120 (Old Irish for Beginners) IRM0120 Module
IRM0220 (Medieval Saga Literature of Ireland) IRM0220 Module
IRM0320 (Comparative Celtic Philology) IRM0320 Module
IRM0620 (Introduction to Modern Irish Language I) IRM0620 Module
IRM1020 (Modern Irish: Introduction) IRM1020 Module
IRM1120 (Medieval Saga Literature of Ireland) IRM1120 Module
IRM2220 (Introduction to Modern Irish Language II) IRM2220 Module
LL11120 (Llydaweg: Cyflwyniad) LL11120 Module
LL21120 (Llydaweg: Cyflwyniad) LL21120 Module
MOR0320 (Sgiliau Ymchwil a Datblygiad Personol) MOR0320 Module
MOR0510 (Dulliau Darllen) MOR0510 Module
PGM1810 (Ways of Working) PGM1810 Module
WE11220 (Beginning Modern Welsh 1) WE11220 Module
WE11320 (Beginning Welsh ii) WE11320 Module
WE11420 (Introduction to Welsh Literature) WE11420 Module
WE20120 (Language revitalisation in a global context) WE20120 Module
WE30220 (Language revitalisation in a global context) WE30220 Module
WEM0020 (The Mabinogion: Legendary and Arthurian Literature in Middle Welsh) WEM0020 Module
WEM0120 (Comparative Celtic Literature) WEM0120 Module
WEM0220 (Welsh Language 2) WEM0220 Module
WEM0320 (Reading Early Modern Gaelic Prose Texts) WEM0320 Module
WEM0460 (Dissertation: Welsh and Celtic Studies) WEM0460 Module
WEM0520 (Early Medieval Welsh Poetry) WEM0520 Module
WEM0720 (Language revitalisation in a global context) WEM0720 Module
WEM1120 (Welsh Language 1) WEM1120 Module
WEM4220 (Women's Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400 - 1800) WEM4220 Module

Lists linked to Welsh & Celtic Studies

There are currently no lists linked to this Department.