Chwilio am restrau a modiwlau

Mae’r broses ‘Copïo Rhestrau Darllen Aspire’ wedi’i chwblhau
Mae rhestrau 2023-2024 sydd wedi eu cyhoeddi yn Aspire wedi cael eu copïo i 2024-2025 ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Aspire Reading List Copy is complete
Published lists in Aspire dated 2023-2024 have been copied to 2024-2025 for the new academic year. Please contact librarians@aber.ac.uk if you have any questions.

---

2023-2024 Diweddaru Rhestr Ddarllen ar gyfer Staff Addysgu
2023-2024 Reading List Update for Teaching Staff

Mae Talis wedi rhyddhau estyniad porwr newydd er mwyn llyfrnodi
Talis has released a new bookmarking browser extension

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire
Aspire Reading List analytics