Dadansoddi Busnes Strategol a Gwydnwch Gweithrediadau

Lists linked to CB25540 (Dadansoddi Busnes Strategol a Gwydnwch Gweithrediadau)

Title Sort by title Semester Last updated Sort by last updated
CB25540 Dadansoddi Busnes Strategol a Gwydnwch Gweithrediadau / AB25540 Strategic Business and Operational Resilience Analysis Semesters One & Two 2023-2024 15/05/2023 17:40:38