Search for reading lists

Mae’r broses ‘Copïo Rhestrau Darllen Aspire’ wedi’i chwblhau
Mae rhestrau darllen semester 2023-2024 ar gael nawr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.
Bydd y rhestrau darllen 2022-2023 semester yn parhau i fod ar gael ym modiwlau 2022-2023 Blackboard a byddant yn cael eu harchifo ddiwedd mis Awst. Os byddwch yn ychwanegu llyfrau at restrau darllen 2022-2023, ni fyddant yn cael eu prynu.
Cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Aspire Reading List Copy is complete
2023-2024 semester reading lists are available now for the new academic year.
2022-2023 semester reading lists will remain visible in 2022-2023 Blackboard modules and will be archived at the end of August. If you add books to the 2022-2023 reading lists they will not be purchased.
Please contact librarians@aber.ac.uk if you have any questions.

---

Mae Talis wedi rhyddhau estyniad porwr newydd er mwyn llyfrnodi
Talis has released a new bookmarking browser extension

---

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire
Aspire Reading List analytics