Chwilio am restrau a modiwlau

Mae'r broses 'Copïo Rhestrau Darllen Aspire' wedi'i chwblhau
Mae rhestrau 2020-2021 sydd wedi eu cyhoeddi yn Aspire wedi cael eu copïo i 2021-2022 ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Aspire Reading List Copy is complete
Published lists in Aspire dated 2020-2021 have been copied to 2021-2022 for the new academic year. Please contact librarians@aber.ac.uk if you have any questions.

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire
Aspire Reading List analytics